Stefan Löfven maj­ta­lar i Mal­mö

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■POLITIK. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) del­tar i år i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas förs­ta maj­tåg i Lands­kro­na och i Mal­mö un­der pa­rol­len ”Svens­ka mo­del­len ska ut­veck­las – in­te av­veck­las”.

Se­nast Löfven gick i ett förs­ta maj­tåg som S-le­da­re i Mal­mö var 2013. Han har även förs­ta maj-ta­lat i Gö­te­borg, i Stock­holm, i Sund­by­berg och i Sundsvall.

Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wallström ta­lar i år i Jön­kö­ping och fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son i Uppsa­la och En­kö­ping. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.