Många vill av­veck­la kärn­kraf­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■ENER­GI. Stö­det för kärn­kraft går ner bland svens­kar­na, en­ligt en un­der­sök­ning från Som-in­sti­tu­tet. 52 pro­cent vill av­veck­la kärn­kraf­ten, en ök­ning med 13 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med fö­re olyc­kan i Fu­kus­hi­ma, Ja­pan, 2011.

– Det blå­ser in­te kärn­kraf­tens väg just nu och det har att gö­ra med att el­pri­ser­na är så pass lå­ga och att al­ter­na­ti­ven har bli­vit så fram­gångs­ri­ka, sä­ger Sö­ren Holmberg, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, till Sve­ri­ges Ra­dio Ekot. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.