Ser­bi­en väl­jer ny pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Ser­bi­ens pre­miär­mi­nis­ter Alek­san­dar Vu­cic hop­pas kopp­la ett star­ka­re grepp om mak­ten när lan­det i går gick till va­lur­nor­na för att väl­ja en ny pre­si­dent. Han ser en­ligt fle­ra mät­ning­ar ut att kun­na få fler än hälf­ten av rös­ter­na re­dan i förs­ta om­gång­en. Lyc­kas han in­te sam­la 50 pro­cents stöd hålls en and­ra valom­gång 16 april. Pre­si­dent­pos­ten är till stor del ce­re­mo­ni­ell, men kri­ti­ker har var­nat för att Vu­cic för­sö­ker dri­va lan­det i en auk­to­ri­tär rikt­ning och att funk­tio­nen skul­le bli en an­nan vid en even­tu­ell val­vinst. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.