I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BE­SÖK. Egyp­tens pre­si­dent Ab­del Fat­tah el-si­si träf­far pre­si­dent Do­nald Trump i Washing­ton.

■■MIN­NES­PLATS. Vin­na­re i täv­ling om min­nes­vård ef­ter flod­våg­ska­ta­stro­fen pre­sen­te­ras.

■■UT­RED­NING. Kon­su­ment­mi­nis­ter Per Bolund (MP) tar emot be­tän­kan­det ”Del­nings­e­ko­no­mi – på an­vän­dar­nas vill­kor”.

■■RÄTTEGÅNG. Hov­rät­ten in­le­der rättegång mot af­färs­man från Ki­na som åta­lats för an­stif­tan till två mord i Gö­te­borg 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.