NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har Fer­dinand och Nan­na namns­dag. Fer­dinand kom­mer av forn­tys­kans ”friþu” (fred) och ”nanþa” (djärv, oför­vä­gen). Nam­net kom till Sve­ri­ge på sent 1600tal via spans­kans Her­nan­do. Det var pop­pis på 1800-ta­let, i dag in­te li­ka upp­skat­tat. Om­kring 2000 he­ter Fer­dinand, 160 kal­las så. Tolv per­so­ner har Fer­dinand som för­namn. Har man Fer­dinand som till­tals­namn är man i snitt 36 år gam­mal. Nan­na är fornnor­diskt – i den nor­dis­ka gu­da­sa­gan var Nan­na Bal­ders hust­ru – och är tro­li­gen bil­dat av ”nand” som be­ty­der ”djärv”. Om­kring 2500 he­ter Nan­na, lik­som två män. Cir­ka 1000 har det som till­tals­namn – bland des­sa är me­del­ål­dern 46 år. Två per­so­ner he­ter Nan­na i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.