FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 56 år se­dan. 1961 föd­des den ame­ri­kans­ka ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Ed­die Murp­hy. Han slog ige­nom i ”Sa­tur­day night li­ve” och ha­de sin stor­hets­tid i Hol­ly­wood på 1980-ta­let i fil­mer som ”Snu­ten i Hol­ly­wood” och ”Om­byt­ta rol­ler”. 2006 Oscars no­mi­ne­ra­des h an­för sin roll i mu­si­ka­len ”Dream­girls”.

* För 44 år se­dan. 1973 föd­des ko­mi­kern och skå­de­spe­lers­kan Van­na Ro­sen­berg Syn­ner­holm. Hon har gjort bå­de film, te­a­ter, stått på mu­si­kalsce­nen mot Pe­ter Jö­back i ”Swee­ney Todd” och synts i tv-pro­duk­tio­ner som ”30 gra­der i feb­ru­a­ri” och ”Kvar­te­ret ska­tan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.