Dra­ma­tis­ka av­slut i Su­pe­ret­tan­pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

FOTBOLL: Dra­ma­tik in i det sista med se­na av­gö­ran­den bjöds det på när pre­miärom­gång­en i su­pe­ret­tan i fotboll fort­sat­te på sön­da­gen.

I Sö­der­täl­je led­de Sy­ri­ans­ka med 2–1 när tolv mi­nu­ter åter­stod. Gäs­tan­de De­ger­fors ha­de ta­git en tidig led­ning men Sy­ri­ans­ka vän­de på mat­chen. Men i 78:e kvit­te­ra­de Sar­gon Abra­ham och på tillägg­s­tid fick Sh­pe­tim Ha­sa­ni in 3–2 för De­ger­fors.

Be­tyd­ligt enkla­re gick det för Vär­na­mo som tog emot Åtvi­da­berg. Det blev en klar 4–0-se­ger där Pe­tar Petro­vic bi­drog med två mål, hans två förs­ta ef­ter 46 mat­cher i su­pe­ret­tan och all­svens­kan. Två mål gjor­de ock­så ve­te­ra­nen Pär Ce­derqvist och det blev en suc­céstart för nye trä­na­ren Christi­an Järd­ler

Mål­rikt blev det ock­så när Frej möt­te ned­flyt­ta­de Gefle i en match som slu­ta­de 2–2.

Ny­kom­ling­en Norr­by fick 0–0 hem­ma mot Gais.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.