Mäs­ta­ren Ek­ström bäst i pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

RALLYCROSS: Mat­ti­as Ek­ström är regerande världs­mäs­ta­re i rallycross. Den 38-åri­ge svens­ken in­led­de årets Vm-sä­song på bäs­ta sätt – med se­ger i Bar­ce­lo­na, den förs­ta del­täv­ling­en av tolv. – Att få vin­na är fan­tas­tiskt, sä­ger Ek­ström till SVT. Ek­ström, som i sin Au­di ock­så var först över mål­lin­jen i se­mi­fi­na­len, vann fö­re Ti­mo Schei­der, Tyskland, och Andre­as Bak­ke­rud, Nor­ge. Han vet vad som krävs för att för­sva­ra ti­teln.

– Att or­ka va­ra jämn och att väl­ja si­na faj­ter. Jag för­sö­ker att in­te de­la ut så många käng­or för man får till­ba­ka bå­de med rän­ta och moms, sä­ger han.

Tim­my Han­sen slu­ta­de fem­ma och Jo­han Kristof­fers­son, som vann den and­ra se­mi­fi­na­len, blev sexa i Vm-pre­miä­ren.

Näs­ta del­täv­ling körs i Por­tu­gal 21–23 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.