Tä­by vän­de i tred­je pe­ri­o­den

Hallands Nyheter - - Sporten -

INNEBANDY: Sm-kvarts­fi­nal: Tä­by tog den sista se­mi­fi­nal­plat­sen i Sm-slut­spe­let i innebandy. Grundse­ri­etre­an vann den fem­te och av­gö­ran­de kvarts­fi­na­len mot End­re med 4–3.

Tä­by låg un­der med 1–3 in­för den tred­je pe­ri­o­den men Sa­ra At­ter­mo och Jo­se­fin Ulv­hag tog dra­mat i Tibb­le­hal­len till li­kalä­ge och bäd­da­de för match­hjäl­ten Lou­i­se Wick­ström. Den 27-åri­ga lands­lags­for­war­den gjor­de se­ger­må­let med knappt fem mi­nu­ter kvar.

Se­dan ti­di­ga­re är Iksu, Kais Mo­ra och Pix­bo kla­ra för se­mi­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.