Fel­träf­fen blev till en full­träff för Se­ad

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hn.se

Först fick han pris av Hal­lands­pos­ten. Se­dan fix­a­de su­per­löf­tet Se­ad Hak­sa­ba­no­vic, 17, en all­svensk drömcome­back för Halm­stads BK med ett ka­non­mål. Som var en – fel­träff.

– Det var in­te me­ning­en att skju­ta där, men den satt fint än­då. Den skul­le sit­ta i bort­re, av­slö­jar han ef­ter 1–0 (1–0) mot topp­tip­pa­de Ös­tersund.

Det var Se­ad Hak­sa­ba­no­vics lör­dag på Ör­jans vall. Fö­re av­spark fick han ta emot Hal­lands­pos­tens Dribbler som sprid­nings­om­rå­dets främs­te fot­bolls­spe­la­re i fjol.

Med kloc­kan på 37 mi­nu­ter dund­ra­de han se­dan in målet som fräls­te HBK och för­sat­te hem­mafan­sen bland de 5 223 pre­miärå­skå­dar­na i snudd på ex­tas.

Ef­ter en klack av Mar­cus Mat­hi­sen och en yt­ter­si­des­pass­ning av Alex­an­der Ru­ud Tve­ter ut till väns­ter, grund­lu­ra­de Hak­sa­ba­no­vic Ös­tersunds­bac­ken Douglas Ber­gqvist och dun­ka­de med väns­ter­fo­ten upp bol­len i förs­ta krys­set.

– Det var en skott­fint som jag bru­kar kö­ra och se­dan sköt jag ba­ra, sä­ger han.

FÖR TVÅ ÅR se­dan blev en då 15-årig Se­ad Hak­sa­ba­no­vic All­svens­kans näs­te yngs­te spelare ge­nom ti­der­na när han byt­tes in mot Norr­kö­ping.

Nu gjor­de han sitt förs­ta mål i högs­ta se­ri­en – och ord­na­de på kup­pen HBK:S förs­ta se­ger i en se­rie­pre­miär på nio år.

– Det är en stor käns­la, skönt, för nu vet man att man fort­fa­ran­de har det här i All­svens­kan och in­te ba­ra i Su­pe­ret­tan, sä­ger han.

Hak­sa­ba­no­vics match va­ra­de dock ba­ra i 67 mi­nu­ter. Se­dan tving­a­des han hal­ta ut.

– Jag fick en vad­ka­ka som gjor­de att jag in­te kun­de spe­la mer. Det var li­te kramp ock­så, men jag tror in­te att det blir någ­ra stör­re pro­blem.

Två jättelägen ti­digt i and­ra halv­lek kun­de/bor­de ha dubb­lat den blå­svar­ta led­ning­en. Men Alex­an­der Ru­ud Tve­ter nåd­de in­te Ko­su­ke Ki­nos­hitas lå­ga in­lägg och se­dan nic­ka­de norr­man­nen över på Hak­sa­ba­no­vics hör­na.

Svens­ka cu­pen-fi­na­lis­ter­na Ös­tersund ha­de an­nars väl­digt myc­ket bol­l­in­ne­hav i pre­miä­ren (he­la 75 pro­cent fak­tiskt) och pres­sa­de fre­ne­tiskt för en kvit­te­ring ef­ter ett trip­pel­byte med halv­tim­men kvar.

Men Hbk-spe­lar­na slet och off­ra­de sig i för­svars­ar­be­tet, och hyl­la­de Ös­tersund lyc­ka­des in­te ska­pa en en­da rik­tigt vass mål­chans un­der he­la mat­chen.

Längst bak ha­de nye Hbk-mål­vak­ten Isak Pet­ters­son, 19, en täm­li­gen lugn all­svensk de­but, men sköt­te det han ha­de att be­sty­ra på ett för­tro­en­de­in­gi­van­de sätt i sin chock­ro­sa (!) dräkt.

– Det var helt grymt, det var så jäv­la kul.och Jag fick sjukt myc­ket hjälp från back­lin­jen fram­för mig, sä­ger han. SUC­CÉ.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

Isa­bel­la To­vek de­bu­te­ra­de i U25 och det blev se­ger di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.