Jör­gen Wå­le­mark: ”Vi har allt att vin­na”

Li­ve­rap­por­te­ring

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Ör­gryte blir Var­bergs Bo­is förs­ta upp­gift i årets Su­pe­ret­ta. – Här­ligt att vi bör­jar täv­lings­spe­la. Vi har allt att vin­na när vi kliver in på gam­la Ul­le­vi, sä­ger trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark.

Ef­tersom Blå­vitt möt­te Mal­mö FF på sto­ra Ul­le­vi i lör­dags bör Bo­is och Öis kom­ma till en mat­ta av rang.

– Det ska va­ra Premier-klass på den gräs­mat­tan. Men vi i Bo­is kla­rar al­la un­der­lag, och oav­sett det ska vi gö­ra en bra match, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark, som än­då menar att JÖR­GEN WÅ­LE­MARK ste­get från Håstens IP är en ”enorm skill­nad”.

– Jag tror det var bra för vår del att vi möt­te Gais och fick en match på bra un­der­lag. Dess­utom ha­de vi ju trä­nings­läg­ret i Spa­ni­en så vi är be­kvä­ma.

”Vi mås­te upp på max­pre­sta­tion för att kla­ra av dem. Öis är väl­digt of­fen­sivt och bru­kar do­mi­ne­ra på Ul­le­vi”

HN li­ve­rap­por­te­rar mat­chen på Gam­la Ul­le­vi från kloc­kan 18.45 på

PÅ FÖR­SÄ­SONG­EN MÖTTES la­gen i Var­berg. Då vann Bo­is med 3-2, men Wå­le­mark drar inga stör­re väx­lar kring det.

– Det har hänt myc­ket sen dess, men det var jämnt när vi möttes även för­ra året. Vi mås­te upp på max­pre­sta­tion för att kla­ra av dem. Öis är väl­digt of­fen­sivt och bru­kar do­mi­ne­ra på Ul­le­vi.

Bo­is ska byg­ga vi­da­re på spe­let www.hn.se man ha­de un­der hös­ten 2016.

– Vi vill ha fler folk i an­fall, och vi be­hö­ver gö­ra fler mål om vi ska ta yt­ter­li­ga­re kliv med det här la­get i Su­pe­ret­tan.

För­u­tom lång­tids­ska­da­de Erik Lund och Aj­sel Ku­jo­vic finns al­la spelare att till­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.