Fal­ken­berg Ten­nisklubb föll i Sm-fi­na­len

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Fal­ken­bergs TK tog sig än­da till Sm-final. Men där blev favoriten KLTK för svår. – Vi är enormt stol­ta, sa trä­na­ren Pa­trik Bör­jes­son.

Tur­ne­ring­en slut­för­des i Kung­li­ga ten­nishal­len och KLTK var i en klass för sig. FTK föll med 0-6 i mat­cher.

– Man kan sä­ga att de kom med ett li­te ”in­köpt” lag. En spelare kom från KLTK, de and­ra från and­ra klub­bar, sa Pa­trik Bör­jes­son.

ARVID HJALTE PRES­SA­DE Sve­ri­ge­et­tan Erik Gre­ve­li­us till ett su­per tie-bre­ak och led­de där med 4-2 men föll med 7-10.

Även Ke­vin Cha­houd ut­ma­na­de den ett år äld­re Jesper Klöv Nils­son. En fy­sisk match en­ligt Pa­trik Bengts­son, som slu­ta­de med 8-10, även det i su­per tie-bre­ak.

– Vi ska­ka­de dem li­te grann, men de var bätt­re, sa Bör­jes­son.

Det blev även stryk för Mil­ton Jons­son mot An­ton Örn­berg och Ol­le Wal­lin mot Jo­han Gar­pe­red.

– Siff­ror­na kän­des stör­re i vår tred­je- och fjär­desing­el. Men det var en del för­dels­bol­lar och för oss som var på plats kän­des det jäm­na­re än re­sul­ta­ten.

I dubb­lar­na föll FTK med 3-6, 6-7 samt 3-6, 4-6. Trots för­lus­ten sat­te hallän­ning­ar­na av­tryck.

– LEDARNA DÄR up­pe sa att det var fan­tas­tiskt att vi har vå­ra eg­na spelare och än­då kan faj­tas med dem. Vi är enormt stol­ta. För­bun­det pra­tar väl­digt po­si­tivt om Fal­ken­berg. Det här är en år­gång som vi job­bat hårt med i nio, tio år, sa Bör­jes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.