Per­ga­mon kör­de över Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sporten -

BKF Fal­ken­berg fick sig en lek­tion om hur bowling ska spe­las. Än­då gjor­de Mi­kael Lars­son nå­got som proff­sen miss­lyc­ka­des med. – Rätt ro­ligt att nå­gon av oss gjor­de 300 po­äng och in­te dom, sa le­da­ren Mi­kael Ols­son.

BKF FAL­KEN­BERG TEAM PER­GA­MON

(1–4, 2–3, 0–5, 1–4)

4 16

Det var i fjär­de se­ri­en som Mi­kael Lars­son gick fram som en sko­nings­lös fu­rie.

– Han spelade bra och fick med sig käg­lor­na he­la vägen, fort­sat­te Ols­son.

Men då var fö­re­ställ­ning­en re­dan över.

OCH SHOW DET bjöd Per­ga­mon på.

– De kom med bäs­ta la­get de kun­de stäl­la på ba­nan. Det en­da som sak­na­des var väl ett Usa-proffs, an­nars var det värl­dens bäs­ta spelare.

Per­ga­mon har li­ra­re som rätt ige­nom spe­lar bowling på hel­tid.

Och då ska det för­stås va­ra skill­nad ock­så.

– Det är ro­ligt på ett sätt, man får se fin bowling, men vi räc­ker ju in­te till. Dess­utom ha­de de en så­dan dag då allt flöt på och då blir det in­te lät­ta­re.

” Det en­da som sak­na­des var väl ett Usa-proffs, an­nars var det värl­dens bäs­ta spelare”

MI­KAEL OLS­SON le­da­re BKF Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.