Tids­lin­je: Gös­ta Ek­man

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Käl­la: TT

* 1939: Hasse Ek­man och Ag­ne­ta Wrang­el får so­nen Gös­ta som är ”kän­dis re­dan som sper­mie”. * 1956: Blir re­gi-as­si­stent åt Ing­mar Berg­man. * 1963: Upp­trä­der med Hans Al­fred­son och Tage Da­ni­els­son. Gif­ter

sig med Fa­ti­ma Ger­hard. * 1965: Gör fil­men Att an­gö­ra en bryg­ga med Has­seå­tage. * 1973: Får en Guld­bag­ge för hu­vud­rol­len i Man­nen som slu­ta­de rö­ka. * 1981: Spe­lar Sic­kan i Var­ning för Jöns­son­li­gan och pre­sen­te­rar Papp­ham­mar för svens­ka fol­ket. * 1989: Gif­ter sig med Ma­rie-lou­i­se De Ge­er Ber­genstråhle. * 2005: Gör sin sista film­roll i As­ta Nils­sons säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.