Re­gis­sö­rer vid fron­ten

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Fem ame­ri­kans­ka film­re­gis­sö­rer av­bröt si­na kar­riä­rer för att ris­ke­ra li­vet i and­ra världs­kri­get. Do­ku­men­tä­ren ”Fi­ve ca­me back” i tre de­lar ba­se­ras på jour­na­lis­ten Mark Har­ris bok med sam­ma namn. Se­ri­en be­rät­tar om re­gis­sö­rer­na John Ford, William Wy­ler, John Huston, Frank Cap­ra och Ge­or­ge Ste­vens som tog med si­na ka­me­ror till fron­ten för att do­ku­men­te­ra kri­get. I se­ri­en hörs bland and­ra Ste­ven Spiel­berg och Fran­cis Ford Cop­po­la. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.