Salt­stänk och krut­gub­bar

DRAMA

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Au­gust (John Elfström)

har trött­nat på att flac­ka värl­den runt. Hem­koms­ten ska­par oro i byn i Rosla­gen. Be­rät­tel­sen blir rätt po­äng­lös men Si­gurd Wal­léns

fis­kar­gub­be är se­värd. (Sve­ri­ge, 1946) SVT1 14.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.