Cro­well grä­ver där han har stått

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN AN­DERS­SON

På sitt nya al­bum får Rod­ney Cro­well fint bi­stånd av John Paul White från in­som­na­de The Ci­vil Wars och ex­hust­run Ro­san­ne Cash, som bå­da hjäl­per till att lyf­ta It ain’t over yet. Pre­cis som She­ryl Cro­we gör på snyg­ga I’m tied to ya.

An­nars för­li­tar sig Rod­ney Cro­well mest på Rod­ney Cro­well. Som van­ligt grä­ver 66-åring­en från Texas där han står, el­ler sna­ra­re där han har stått. Som barn, ny­gift man och åld­ran­de ar­tist.

Upp­väx­ten i Houston be­rörs på nytt, även om den unge bråk­sta­ken i en låt som akus­tis­ka East Houston blues in­te tycks ha så myc­ket ge­men­samt med den världs­va­ne och vän­li­ge sång­a­ren som gäs­ta­de Way out West 2015.

För 25 år se­dan be­fann sig Dwight Yo­a­kam A thousand mi­les from nowhe­re. Li­ka lost är in­te Cro­well i den ef­ter­tänk­sam­ma bal­la­den For­ty mi­les from no­wehe­re, plat­tans skö­nas­te låt med vack­ra strå­kar och käns­ligt pi­a­no. Även den av­slu­tan­de nostal­gitrip­pen till Nashvil­le 1972, där Rod­ney Cro­well går ige­nom al­la country­le­gen­da­rer som kor­sat hans väg ge­nom åren (Tow­nes Van Zandt, Buck White, Wil­le Nel­son ...) är en pär­la.

Bild: WADE PAYNE

NOSTALGISK. Rod­ney Cro­well fort­sät­ter sjunga om sitt liv och sin upp­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.