SCHACK

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - med AXEL SMITH

Bo­risla­va Bo­ri­so­va föd­des i Bul­ga­ri­en och blev kvinn­lig In­ter­na­tio­nell Mäs­ta­re 1974, 23 år gam­mal. Någ­ra år se­na­re träf­fa­de hon Axel Ornste­in, flyt­ta­de till Sve­ri­ge och byt­te na­tion.

In­ter­na­tio­nellt har hon nått sto­ra fram­gång­ar, med se­gern i zon­tur­ne­ring­en 1979 som en höjd­punkt.

Bo­ri­so­va spe­lar för Kri­stal­lens SK, som ut­märkt sig po­si­tivt vad gäl­ler dam­schack. I pre­miä­ren av Da­mall­svens­kan år 2004 be­seg­ra­de hon Caj­sa Elfvers­son (se­na­re Lind­berg).

Ef­ter någ­ra för­sök la­des mäs­ter­ska­pet ned på grund av bris­tan­de in­tres­se.

Caj­sa Elfvers­son – Bo­risla­va Bo­ri­so­va Svart drar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.