HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 30 år se­dan. 1987 in- led­de den brit­tis­ka auk­tions­fir­man Sot­he­bys för­sälj­ning­en av smyc­ken och ju­ve­ler som till­hört her­ti­gin­nan av Wind­s­or. Det var slut­punk­ten för den be­röm­da kär­leks­sa­gan mel­lan brit­tis­ke kung Ed­ward VIII och Wal­la­ce Simp­son, en från­skild ame­ri­kans­ka för vil­ken han av­sa­de sig tro­nen. Auk­tio­nen in­bring­a­de re­kord­sum­man 315 mil­jo­ner kro­nor i då­ti­dens vär­de, en in­täkt som tes­ta­men­te­ra­des till aids­forsk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.