47,5

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...pro­cent av väl­jar­stö­det. Det ha­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i den väl­jar­un­der­sök­ning som Sifo pre­sen­te­ra­de för 40 år se­dan, 1977. Op­po­si­tions­bloc­ket som be­stod av Mo­de­ra­ter­na, Folk­par­ti­et och Cen­ter­par­ti­et ha­de 46,5 pro­cent. Det in­ne­bar att (S) för förs­ta gång­en på 1970-ta­let ha­de fler sym­pa­ti­sö­rer än de tre bor­ger­li­ga par­ti­er­na till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.