Fick sten i an­sik­tet ef­ter svart­tax­i­färd

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Nat­ten till sön­da­gen lar­ma­des po­li­sen till Skå­ne­ga­tan i Var­berg. Där ska det ha ut­bru­tit ett bråk ef­ter en bil­färd. En man upp­ger att han och hans kom­pis åkt svart­taxi till adres­sen.

Det ska ha upp­stått tjafs vil­ket slu­tat med att chauf­fö­ren kas­tat en sten i an­sik­tet på man­nen. Han ha­de ett jack över ögon­bry­net och fick läm­na plat­sen i am­bu­lans.

Han har an­mält hän­del­sen som grov miss­han­del.

Sam­ti­digt har ”chauf­fö­ren” gjort en motan­mä­lan och upp­gett en an­nan histo­ria. Han me­nar att de två män­nen sla­git ho­nom i hu­vu­det med fle­ra slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.