Mynt­sam­ling stals från vil­la i Veddige

Hallands Nyheter - - Varberg -

VEDDIGE: En villä­ga­re i Veddige upp­täck­te ett in­brott nå­gon gång i hel­gen. Nå­gon ha­de bru­tit sig in bå­de i vil­lan, ge­nom käl­lar­dör­ren, och i för­rå­det. I vil­lan var tre kas­sa­skåp upp­brut­na.

Mål­sä­ga­ren har rap­por­te­rat att gär­nings­män­nen fått med sig en mynt­sam­ling med svens­ka mynt från 1800 fram till 1990. Det är oklart vad mynt­sam­ling­en är värd. Ing­et an­nat är an­mält stu­let.

Po­li­sen spär­ra­de av hu­set för tek­nisk un­der­sök­ning i jakt på spår ef­ter in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.