Barn för­svun­na i ler­mas­sor­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Över­le­van­de kö­ar för mat i pro­vins­hu­vud­sta­den Mocoa i Colom­bia där det rå­der ka­ta­stroflä­ge ef­ter jord­skre­det ti­digt i lör­dags mor­se. Despe­ra­ta män­ni­skor grä­ver för hand för att hit­ta an­hö­ri­ga som svepts bort av ler­mas­sor­na. Många av off­ren är barn.

Kyr­ko­går­dar och sjuk­hus är fyll­da av män­ni­skor som de­spe­rat sö­ker ef­ter an­hö­ri­ga. Över 250 män­ni­skor har kon­sta­te­rats dö­da ef­ter jord­skre­det, en­ligt Colom­bi­as pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos, som rest till om­rå­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.