FÖ­DEL­SE­DA­GAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 64 år se­dan. 1953 föd­des Ei­lert Pi­larm. Han är El­vi­si­mi­ta­tör med en unik sång­stil, vars ut­tal och ton­träff in­te på­min­ner myc­ket om ori­gi­na­lets, men med vil­ken han lyc­ka­des char­ma en stor publik i bör­jan på 2000-ta­let.

* För 38 år se­dan. 1979 föd­des den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­lers­kan Na­tasha Lyon­ne. Hon är bland an­nat känd för sin med­ver­kan i ”Ame­ri­can pie”-fil­mer­na och för rol­len som Nicky Nichols i tv-se­ri­en ”Orange is the new black”. Ar­tis­ten Ru­fus Wainwright har skri­vit en låt, ”Na­tasha”, om hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.