Back­hopp­ning åter på pro­gram­met

Hallands Nyheter - - Sporten -

BACK­HOPP­NING: I sam­band med Svens­ka skid­spe­len i Falun näs­ta års ska det för­u­tom världs­cup­täv­ling­ar­na i ski­dor även ar­ran­ge­ras en täv­ling i back­hopp­ning.

Det blir ing­en världs­cup­täv­ling ut­an en FIS Cup-täv­ling för da­mer.

”Vi är gla­da över att änt­li­gen kun­na er­bju­da en kom­plett skid­spels­helg, som det var tänkt från bör­jan”, sä­ger Jim­my Birk­lin, vd för Skid­spe­len, i ett press­med­de­lan­de.

Se­nast som Falun ar­ran­ge­ra­de en stor in­ter­na­tio­nell back­hopp­nings­täv­ling var un­der skid-vm 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.