Tv-tit­ta­re blås­te Thomp­son på se­gern

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

En tv-tit­ta­re av­gjor­de golf­majorn Ana In­spi­ra­tion då le­da­ren Lexi Thomp­son blev straffad med fy­ra ex­tras­lag. – Jag var in­te med­ve­ten om att jag gjort fel, sä­ger ame­ri­kans­kan som för­lo­ra­de i särspel mot Ryu So-ye­on, Syd­ko­rea.

Thomp­son ha­de tre slags led­ning ef­ter tolv hål på Ran­cho Mi­rage-ba­nan i Ka­li­for­ni­en den sista da­gen av Ana In­spi­ra­tion. Då blev hon in­for­me­rad av do­mar­na att hon straf­fa­des med fy­ra slag för att ha pla­ce­rat bol­len fel på gree­nen på det 17:e hå­let un­der lör­dags­ron­den, två slag för själ­va re­gel­felet och två slag för att ha fyllt i sco­re­kor­tet fel.

Det var en tv-tit­ta­re som an­mält re­gel­felet.

– Det var en olycks­hän­del­se, jag var in­te med­ve­ten om att jag gjor­de fel, sä­ger Thomp­son på press­kon­fe­ren­sen ef­ter täv­ling­en.

TROTS CHOCKBESKEDET LYC­KA­DES hon fo­ku­se­ra om och spe­la vi­da­re. Och trots tå­rar­na lyc­ka­des hon gö­ra bir­die di­rekt på det 13:e hå­let. Ha­de Thomp­son se­dan satt eag­le­put­ten på det sista hå­let ha­de hon vun­nit. Bir­die­put­ten gav hen­ne i al­la fall ett särspel.

– Min cad­die hjälp­te mig otro­ligt myc­ket, han sa ”fort­sätt, du har fort­fa­ran­de chan­sen att vin­na”, sä­ger Thomp­son.

– Och sup­port­rar­na var otro­li­ga. De hjälp­te mig he­la vägen in.

Ryu So-ye­on säk­ra­de se­gern ge­nom en bir­die på det förs­ta särspels­hå­let.

– JAG KÄMPADE hårt, jag gav in­te upp. Jag viss­te att jag fort­fa­ran­de kun­de vin­na. Men det var många som spe­la­de bra och det är ba­ra att gra­tu­le­ra So Ye­on, sä­ger Thomp­son.

– Det jag har lärt av i dag är om mig själv, att jag har myc­ket käm­pa­ran­da. Jag är stolt över mig själv. Det som hän­de är som det är, jag hop­pas jag kan lä­ra av det och gö­ra det bätt­re.

THOMP­SON HAR TI­DI­GA­RE vun­nit Ana In­spi­ra­tion, det var 2014. För Ryu var det förs­ta se­gern i Ran­cho Mi­rage. Hon har en ma­jor­se­ger se­dan ti­di­ga­re, US Open 2011.

An­na Nordqvist blev bäs­ta svens­ka på elf­te plats. Hon av­slu­ta­de med sin bäs­ta rond för vec­kan, 69 slag, och var sju slag ef­ter tät­du­on. Per­nil­la Lind­berg hal­ka­de ner i re­sul­tat­lis­tan ef­ter sin 73-rond och slu­ta­de på de­lad 21:a plats.

Bild: ALEX GALLARDO

STÖD AV FAN­SEN. ”Jag är stolt över mig själv. Det som hän­de är som det är, jag hop­pas jag kan lä­ra av det och gö­ra det bätt­re, sä­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.