Fak­ta:

Al­ba Au­gust

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Ål­der: 23 år

* För­äld­rar: Bil­le Au­gust och Per­nil­la Au­gust.

* Fil­mo­gra­fi i ur­val: Svi­naläng­or­na (2010), IRL (2013), För­tro­lig­he­ten (2013), tv-se­ri­en Jord­skott (2015), Den all­var­sam­ma le­ken (2016).

* Om Astrid Lind­gren: ”Astrid är ju som många and­ra ido­ler, äls­kad till det omänsk­li­ga. Det är en ut­ma­ning att in­te lå­ta kär­le­ken och re­spek­ten för hen­ne be­grän­sa min ny­fi­ken­het och kre­a­ti­vi­tet. Min upp­gift är att gö­ra hen­ne mänsk­lig och tro­vär­dig, ge­nom att hit­ta spric­kor­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.