”Is­ra­el hind­rar vå­ra med­ar­be­ta­re”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MELLANÖSTERN. Män­ni­sko­rätts­grup­pen Hu­man Rights Watch (HRW) an­kla­gar Is­ra­el för att hind­ra or­ga­ni­sa­tio­nens med­ar­be­ta­re från att re­sa in och ut ur den pa­les­tins­ka Ga­za­rem­san.

Pa­ral­lellt skärp­te ny­li­gen den pa­les­tins­ka isla­mist­rö­rel­sen Ha­mas reg­ler­na för vil­ka som får pas­se­ra grän­sö­ver­gång­en Erez från Ga­za till Is­ra­el, i ett för­sök att hind­ra dem som mör­da­de en högt upp­satt Ha­mas­med­lem från att fly Ga­za, skri­ver ny­hets­by­rån AFP. HRW kri­ti­se­rar skärp­ning­en för att drab­ba unga män som be­hö­ver vård i Is­ra­el. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.