Haj tog tug­ga av ka­jak

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AUSTRALIEN. En haj tog en stor tug­ga av Ga­vin Klei­dons ka­jak. Men ef­ter 40 mi­nu­ters dra­ma­tik blev man­nen räd­dad av po­lis i vatt­net ut­an­för Bris­ba­ne i Australien.

Klei­don padd­la­de in­tet ont anan­de när ha­jen at­tac­ke­ra­de bak­i­från. Han såg ald­rig rov­dju­ret, men för­stod gans­ka om­gå­en­de vad som ha­de hänt.

– Jag såg bak­de­len på min båt fly­ta i väg, be­rät­tar Klei­don för me­die­bo­la­get ABC.

Po­li­sen lyc­ka­des hit­ta man­nen med hjälp av plan som pas­se­ra­de över ho­nom på väg mot flyg­plat­sen. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.