Fak­ta: Bus­so­lyc­kan i Här­je­da­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lar­met om bus­so­lyc­kan kom kloc­kan 07.07 i sön­dags. En buss med 59 per­so­ner – 52 ung­do­mar och 7 vux­na – ha­de åkt av vägen. Tre ung­do­mar om­kom. Över 20 per­so­ner be­höv­de sjuk­hus­vård, varav fem för all­var­li­ga ska­dor. En­ligt TV4 Ny­he­ter­na har po­li­sen upp­gif­ter om att minst en chef på bo­la­get Berg­kva­ra­buss lar­ma­des om miss­tänk­ta bris­ter på olycks­bus­sen da­gen fö­re av­färd. En­ligt upp­gif­ter­na skul­le bus­sen i fre­dags ha krängt från si­da till si­da vid 70–80 kilo­me­ter i tim­men.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.