Is­fis­ka­re vil­le bli bäst på ab­bor­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRI­TID. I ett rik­tigt ”skitvä­der”, om man frå­gar del­ta­gar­na, an­ord­na­des i hel­gen SM i pim­pel­fis­ke i Bur­träsk i Skel­l­ef­teå kom­mun. I dim­ma och blöt­snö täv­la­de hund­ra­tals en­tu­si­as­ter om att få upp så många ki­lo ab­bor­re som möj­ligt, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

I de in­di­vi­du­el­la täv­ling­ar, där tio guld­me­dal­jer de­la­des ut i oli­ka klas­ser, del­tog 350 per­so­ner. Och många ab­bor­rar blev det. Som ex­em­pel drog An­ders Berg­man, seg­ra­ren bland herr­se­ni­o­rer­na, upp 4,8 ki­lo. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.