Ny sä­song från hus­vagnspar­ken

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I den fik­ti­va hus­vagnspar­ken Sun­ny­va­le i No­va Sco­tia ut­spe­lar sig ko­me­di­se­ri­en ”Trai­ler park boys” som har kom­mit att bli en rik­tig lång­kö­ra­re. Se­ri­en bör­ja­de sän­das 2001 och har se­dan dess även kom­mit ut som tre lång­fil­mer. Nu släpps den elf­te sä­song­en om de al­ko­holstin­na kom­pi­sar­na Ricky (Robb Wells), Ju­li­an (John Paul Trem­blay) och Bub­bles (Mi­ke Smith) som för­sö­ker ta sig fram i var­da­gen ge­nom att äg­na sig åt tjuv­ak­ti­ga små­brott. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.