Flic­ka ut­an namn

THRILLER

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Ned­to­nat rät­te­gångs­dra­ma, där sto­ryn om ett kvin­nomord be­rät­tas i åter­blic­kar. Torsten Lil­liecro­na är en me­to­disk kri­mi­na­la­re i en film som tar li­te god tid på sig ibland. Men to­nen är re­a­lis­tisk. (Sve­ri­ge, 1954)

SVT1 14.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.