SVE­RI­GES BÄS­TA PIZ­ZA.

Det sägs att Sve­ri­ges bäs­ta piz­za ser­ve­ras i Fal­ken­berg. Besmir Ba­laj och Vil­le Ilo­la har i jakten på den per­fek­ta piz­zan ska­pat ovär­der­li­ga vän­skaps­band.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

”Man mås­te va­ra be­satt!” sä­ger Nan­cy Sil­ver­ton i se­nas­te sä­song­en av mat­se­ri­en Chef ’s Tab­le på Net­flix. Nan­cy är en 62-årig kock från Los Angeles som äls­kar piz­za och är full­kom­ligt upp­fylld av att ska­pa den per­fek­ta degen. Det är kanske en smu­la ovän­tat, men när ma­täls­ka­re bör­jar pra­ta om värl­dens bäs­ta piz­za i dag så bör­jar många nå­gon­stans i Los Angeles. En del av oss för­knip­par fort­fa­ran­de met­ro­po­len med få­fänga Hol­ly­wood­stjär­nor, raw food och pro­te­ind­rin­kar. Men i Los Angeles finns in­te ba­ra ett ge­nu­int in­tres­se för ita­li­ensk mat, här finns de bäs­ta rå­va­ror­na du kan tän­ka dig. I skug­gan av be­tong­en sam­sas grön­saks­mark­na­der med gris­far­ma­re och sta­dens mo­der­na matscen har i syn­ner­het in­ne­bu­rit en re­näs­sans för piz­zan.

EN AV DEM som va­rit i Los Angeles och bli­vit in­spi­re­rad är koc­ken Em­ma Kol­back. Hon är en väl­känd pro­fil i Gö­te­borg och an­sva­rar för ma­ten på det lil­la kro­gim­pe­ri­um som

Bild: MAJA KRISTIN NYLANDER

PIZZABAGARE. Vil­le Ilo­la och Besmir Ba­laj träf­fa­des via sitt ge­men­sam­ma in­tres­se för kamp­sport. Till­sam­mans dri­ver de Lil­la Na­po­li.

Bil­der: MAJA KRISTIN NYLANDER

GAM­MAL BENSINMACK . Lil­la Na­po­li i Fal­ken­berg star­ta­des av Vil­le Ilo­la och Besmir Ba­laj. De har sli­tit hårt för att lä­ra sig att gö­ra piz­za som man gör den i piz­zans fö­del­sestad Ne­a­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.