6

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...pro­cent de­val­ve­ra­des den svens­ka kro­nan med för 40 år se­dan, 1977. Eko­no­mi­mi­nis­ter Gös­ta Boh­man och bud­get­mi­nis­ter Inge­mar Mun­de­bo för­kla­ra­de att ned­skriv­ning­en syf­ta­de till att stär­ka den svens­ka ex­port­in­du­strins kon­kur­rens­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.