Ing­en plats för påsk­eld

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. Tänk så trev­ligt, att äng­en vid vad som kal­las ”Karl­bergs kul­le” fort­fa­ran­de är fri från träd­gårds­av­fall.

Grat­tis till oss al­la som av­stått från att bör­ja kas­ta där i år.

Ef­tersom brand­kå­ren för­bju­der eld­ning, t ex påsk­eld, och kom­mu­nen in­te tar bort skrä­pet så får vi al­la le­va med det som kas­tas. När kom­mu­nen i som­ras ren­sa­de äng­en från skräp ha­de det le­gat där i tre år. För var­je år öka­de mäng­den. Det tog ett år av över­tal­ning in­nan kom­mu­nen grep in.

Om vi hjälps åt kanske vi kan slip­pa de släp­vagns­las­ter med allsköns brå­te som ti­di­ga­re år tip­pats på plat­sen. Var­för kör man in­te till de­po­ne­ring­en på Get­terön? Al­la vet vi att det är för­bju­det att tip­pa på äng­en (na­tu­ren).

Ot­to

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.