Fak­ta:

Mi­na Tjäns­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Mi­na Tjäns­ter ver­kar in­om den väx­an­de bransch som kal­las ”fin­tech”, där fi­nan­si­el­la tjäns­ter kom­bi­ne­ras med mjuk­varu­tek­nik.

* Det här är förs­ta gång­en Swed­bank in­ve­ste­rar i ett fin­tech-bo­lag.

* Av fö­re­ta­gets tre grun­da­re kom­mer två från Fal­ken­berg.

* Mi­na Tjäns­ters mo­bi­lapp har i dags­lä­get över 50 000 an­vän­da­re.

* En­ligt fö­re­ta­get själ­va av­slu­ta­des el­ler byt­tes 10 000 abon­ne­mang med ap­pen un­der 2016, vil­ket upp­ges ha spa­rat 15 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.