T-ba­ne­bom­ba­ren iden­ti­fi­e­rad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSS­LAND. Rys­ka ut­re­da­re har ge­nom över­vak­nings­ka­me­ror och dna iden­ti­fi­e­rat den dö­de gär­nings­man­nen bakom själv­mord­då­det som kräv­de minst 14 liv i S:t Pe­ters­burgs tun­nel­ba­na. Det rör sig om en ung ryss, född 1995, av kir­gi­ziskt ur­sprung.

At­ten­ta­tet har ska­pat chock och för­stäm­ning i den rys­ka mil­jonsta­den.

– För­ut trod­de vi in­te att det­ta kun­de ske i S:t Pe­ters­burg, nu ho­tas vår stad, sä­ger 30-åri­ga Ma­ri­na Ilji­na till ny­hets­by­rån AFP. (TT)

FOTO: DMITRI LOVETSKY/AP

En kvin­na tän­der ett ljus vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Sen­naya i S:t Pe­ters­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.