Tu­sen­tals sydsu­da­ne­ser flyr

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYDSUDAN/UGAN­DA. Fler än 3 000 sydsu­da­ne­ser har flytt över grän­sen till grann­lan­det Ugan­da se­dan re­ge­rings­styr­kor gått till at­tack mot gräns­sta­den Pa­jok, en­ligt upp­gif­ter från flyk­ting­ar. Vid at­tac­ken ska män­ni­skor, där­ibland kvin­nor och barn, dö­dats ur­skill­nings­löst.

– Om du sprang blev du skju­ten. Om du blev gri­pen slak­ta­des du, sä­ger en av flyk­ting­ar­na. Om­kring 50 000 män­ni­skor är bo­sat­ta i Pa­jok. – Sta­den är helt tom, sä­ger en pas­tor. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.