Onyk­ter pi­lot fick fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KA­NA­DA. En pi­lot som var onyk­ter i cock­pit när han skul­le fly­ga en Bo­e­ing 737 har dömts till fäng­el­se i näs­tan sju må­na­der.

37-åring­en döm­des till 219 da­gar i fäng­el­se och för­bjuds från att ma­nö­vre­ra ett flyg­plan i ett år ef­ter fäng­el­se­straf­fet.

Pi­lo­ten blev på­kom­men strax fö­re en flyg­ning från Cal­ga­ry i Ka­na­da till Can­cún i Mex­i­ko med 99 pas­sa­ge­ra­re om­bord. Han ha­de mer än tre gång­er hög­re al­ko­hol­halt än vad la­gen tillå­ter två tim­mar ef­ter gri­pan­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.