Fot­bollsträ­na­re gri­pen i Spa­ni­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Fot­bolls­klub­ben El­den­ses ita­li­ens­ke trä­na­re Filip­po di Pi­er­ro har gri­pits av spansk po­lis, miss­tänkt för match­fix­ning, ef­ter att hans lag för­lo­rat med 0–12 mot Bar­ce­lo­nas b-lag i den spans­ka tred­je­di­vi­sio­nen.

El­den­se, som kom­mer från sta­den El­da i Ali­can­te, lig­ger sist i Se­gun­da Di­vi­sión B och i och med stor­för­lus­ten är det klart att de åker ur li­gan till näs­ta sä­song.

Ef­ter mat­chen i lör­dags med­de­la­de klub­bens egen led­ning att de vil­le star­ta en utred­ning kring mat­chen, och att de nu klippt ban­den med en grupp ita­li­ens­ka in­ve­ste­ra­re. Även den spans­ka li­ga­or­ga­ni­sa­tio­nen vill att ären­det ut­reds. – Vi kom­mer att tit­ta på det för det finns frå­ge­tec­ken runt en grupp ita­li­ens­ka in­ve­ste­ra­re som vi­sar tec­ken på in­bland­ning i en in­ter­na­tio­nell spel­li­ga med möj­lig match­fix­ning, sa­de li­ga­pre­si­den­ten Ja­vi­er Te­bas i mån­dags, en­ligt ESPN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.