Norén in­för Mas­ters: ”Det är en stor dröm”

Hallands Nyheter - - Sporten -

Han är 34 år och ran­kad tia i värl­den. Men bland stjär­nor­na på Au­gus­ta Na­tio­nal är Alex Norén en oru­ti­ne­rad debutant. – Det här är en stor dröm, sä­ger han in­för US Mas­ters.

Alex Norén tit­tar li­te storögt om­kring sig när han kli­ver av den ni­on­de gree­nen på Au­gus­ta. Det är vis­ser­li­gen ba­ra ett trä­nings­varv, men hå­len kan­tas än­då av ti­o­tu­sen­tals åskå­da­re som har kommit för att få en skymt av spe­lar­na – och in­te minst av ba­nan som of­ta be­skrivs som ett li­tet golf­pa­ra­dis.

In­te hel­ler Alex Norén är obe­rörd av upp­le­vel­sen, trots att täv­ling­en in­te ens har bör­jat.

– Det är otro­ligt, de har fått täv­ling­en till att va­ra nå­got väl­digt spe­ci­ellt. Jag har all­tid sett det här som nå­got stör­re och att det all­tid spe­las på sam­ma ba­na gör det än­nu mer spe­ci­ellt, sä­ger han.

Un­der ett suc­céar­tat fjol­år, med fy­ra seg­rar på Eu­ro­pa­tou­ren, åk­te Norén hiss på världs­rank­ning­en. Det gav ho­nom ock­så för förs­ta gång­en en in­trä­des­bil­jett till fes­ten på Au­gus­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.