Kri­tik ef­ter mass­gri­pan­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VITRYSSLAND. Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch (HRW) rik­tar hård kri­tik mot Vi­tryss­lands re­ge­ring ef­ter mass­gri­pan­den av de­mon­stran­ter, jour­na­lis­ter och män­ni­sko­rätts­ar­be­ta­re för en dryg vec­ka se­dan.

HRW skri­ver i ett press­med­de­lan­de att minst 700 män­ni­skor greps av po­li­sen un­der pro­tes­ter­na mot pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko den 25 mars, och att många av dem miss­hand­la­des av po­li­sen när de var fri­hets­be­rö­va­de.

Or­ga­ni­sa­tio­nen upp­ma­nar Vi­tryss­lands re­ge­ring att re­spek­te­ra mö­tes­fri­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.