Dömd pap­pa vill ha sänkt straff

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Den man som dömts för mord­för­sök ef­ter att ha kas­tat el­ler släppt sin be­bis ner i en kraft­verks­damm i Ra­gun­da kom­mun vill ha sänkt straff, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

Man­nen döm­des i hov­rät­ten till 12 års fäng­el­se och har nu över­kla­gat do­men till Högs­ta dom­sto­len. Man­nens ad­vo­kat yr­kar på sänkt straff med hän­syn till man­nens psy­kis­ka ohäl­sa.

Flic­kan ska­da­des myc­ket svårt och räd­da­des av två am­bu­lans­män och en po­lis som tog sig ner i dam­men. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.