Poj­ke pla­ne­ra­de på­ve­at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. En ame­ri­kansk 17­åring för­kla­rar sig skyl­dig till att ha pla­ne­rat att dö­da på­ve Fran­ci­skus vid på­vens be­sök i USA 2015. Han för­sök­te re­kry­te­ra en prick­skytt för att skju­ta på­ven och även ut­lö­sa en spräng­ladd­ning un­der en mäs­sa i Phi­la­del­p­hia, men re­kry­te­ra­de omed­ve­tet en hem­lig Fbi­agent och greps fö­re mäs­san. Den då 15­åri­ge poj­ken för­sök­te, en­ligt rätts­li­ga dokument, ut­fö­ra då­det som stöd till terrorgrup­pen IS. Han ris­ke­rar 15 år i fäng­el­se. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.