Backy­ard Ba­bi­es blir Guns N’ Ro­ses för­band

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: Svens­ka Backy­ard Ba­bi­es blir för­band på Guns N’ Ro­ses Sve­ri­ge­spel­ning i som­mar. De får säll­skap av brit­tis­ka The Darkness, som ock­så öppnar för ban­det, skri­ver ar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion i ett press­med­de­lan­de.

De ame­ri­kans­ka rock­ve­te­ra­ner­nas kon­sert på Fri­ends Are­na i Sol­na den 29 ju­ni är den förs­ta i Sve­ri­ge med sätt­ning­en Axl Ro­se, Duff Mc­ka­gan och Slash på sam­ma scen se­dan 1993. När det blev känt att ban­det skul­le ge sig ut på Not in this li­fe­ti­me tour sål­de de över en mil­jon bil­jet­ter på ett dygn och tur­nén är fjol­å­rets mest fram­gångs­ri­ka rock­tur­né. (TT)

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.