Fak­ta:

Josh Till­man

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född 1981 i Rockvil­le, Ma­ry­land.

* Väx­te upp i ett strikt re­li­giöst hem där ba­ra kris­ten musik och se­ku­lär musik med and­li­ga in­slag var tillå­ten.

* Har släppt åt­ta al­bum som J Till­man: Un­tit­led no 1 (2003), I will re­turn (2004), Long may you run, J Till­man (2006), Mi­nor works (2006), Can­cer and de­li­ri­um (2007), Va­ci­lan­do ter­ri­to­ry blues (2009), Ye­ar in the king­dom (2009), Singing ax (2010).

* Spe­la­de trum­mor i ban­det Fle­et Fox­es 2008–2012.

* Fat­her John Mi­sty-al­bum: Fe­ar fun (2012), I lo­ve you, ho­ney­be­ar (2015), Pu­re come­dy (2017).

* Har va­rit med och skri­vit lå­tar åt bland and­ra La­dy Ga­ga och Beyon­cé.

* I som­mar kom­mer Fat­her John Mi­sty till Sve­ri­ge: 27/6 Lund, 28/6 Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.