An­na-ma­ria Mel­la rå­kar il­la ut

Re­bec­ka Martinsson

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Johan Jansson

En ung dy­ka­res död av­slö­jar en mörk hem­lig­het som sti­ger upp från bot­ten av en fjäll­sjö.

Det förs­ta av­snit­tet av dec­kar­se­ri­en ”Re­bec­ka Martinsson” sågs av 1,2 mil­jo­ner män­ni­skor, och de go­da tit­tar­siff­ror­na hål­ler i sig. I vec­kans av­snitt kom­mer vi när­ma­re po­lis­in­spek­tö­ren An­na-ma­ria Mel­la, som spe­las av Eva Me­lan­der.

– När en ung dy­ka­re hit­tas död ham­nar An­na­ma­ria i en be­svär­lig si­tu­a­tion som gör hen­ne mer sår­bar för sin om­giv­ning. Re­bec­ka får ta ett kliv fram vil­ket gör att de­ras re­la­tion för­dju­pas yt­ter­li­ga­re, sä­ger Eva Me­lan­der.

Tolk­ning­en av An­na-ma­ria Mel­la är av mer ko­misk ka­rak­tär än vad vi är va­na att se Eva Me­lan­der i.

– Min kar­riär bör­ja­de i en hu­morgrupp där vi skrev sket­cher och sat­te upp krogsho­wer, så det är ett kärt åter­se­en­de att få job­ba med hu­mor igen.

Foto: TV4

Po­lis­in­spek­tö­ren An­na-ma­ria Mel­la (Eva Me­lan­der) rå­kar il­la ut i dec­kar­se­ri­en ”Re­bec­ka Martinsson”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.