Har­ry Pot­ter och fång­en från Az­ka­ban

ÄVENTYR

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Tred­je året på ma­gi­ker­nas sko­la Hog­warts. Vår vän (Da­ni­el Radc­lif­fe) blir äld­re sam­ti­digt som histo­ri­en mörk­nar. Rus­kigt. Men ock­så ini­ti­e­rat om väx­an­de ung­do­mar. (Stor­bri­tan­ni­en, 2004) Ka­nal 11 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.