Li­te om: An­na Rox­vall

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 33 år * Upp­växt: Träslövslä­ge * Bor: Stock­holm * Gör: Fri­lan­san­de ut­ri­kes­kor­re­spon­dent, för­fat­ta­re * Fa­milj: Man och två barn, 4 och 5 år * Ak­tu­ell: Har till­de­lats Ro­be­spi­er­re­pri­set och Nils Hor­ner-pri­set 2017 * Öv­rigt: Var un­der gym­na­si­e­ti­den Ung­doms­re­por­ter på Hal­lands Ny­he­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.